PER RØRVIK

Per Rørvik Overlege ved Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge, siden 2008. Var med i arbeidsgruppen som la fram «Overordnet plan for sikkerhetspsykiatri» høsten 2023. Medlem av utvalg for rettspsykiatri i norsk psykiatrisk forening.

Continue Reading →