Britta S. Bürker

Spesialist i psykiatri. Hun jobber som overlege ved Alderspsykiatrisk poliklinikk ved OUS og er ph.d. kandidat ved Institutt for klinisk medisin ved UiO.