Bjørn Myskja

Professor i etikk og politisk filosofi, IFR, og prodekan for forskning, HF, NTNU.

Forskningsinteresser inkluderer bioetikk, teknologietikk og teoretisk etikk.

Myskja har ledet eller deltatt i en rekke tverrfaglige forskningsprosjekter blant annet innen medisin og bioteknologi.

Han har vært oppnevnt i flere råd og utvalg innen helsefeltet, inkludert Bioteknologirådet og Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.