Bernhard Weidle

Overlege, spesialist i pediatri og barne- og ungdomspsykiatri, dr. med fra Universitetet i Tübingen, Tyskland og Ph.D. fra NTNU, Trondheim.

Han har i mange år vært leder av nevroteamet ved Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olavs Hospital, Trondheim og er nå koordinator av OCD-teamet ved samme klinikken.  

Førsteamanuensis i barne- og ungdomspsykiatri ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern, Midt-Norge

Forskningsområder: Hovedsakelig OCD, Tourettes syndrom  og autismespekterforstyrrelser hos barn og unge.