Astrid G. Hornslien

Overlege ved Akuttpsykiatrisk avdeling, OUS Ullevål. PhD i cerebrovaskulære sykdommer. Erfaring fra nevrologi og interessert i skjæringspunktet nevrologi/psykiatri. Underviser i emnekurs for LIS i nevropsykiatri. Medlem i utvalg for biologisk psykiatri.