Arvid Rongve

rongveAlderspsykiater/overlege og forsker ved Klinikk for psykisk helsevern og Seksjon for forskning og innovasjon, Haugesund Sykehus, Helse-Fonna. Han tok den medisinske doktorgraden i 2011 på et arbeid om demens med Lewylegemer og har postdoc stipend 50 % fra Helse-Vest 2013-2018 med fokus på demens med Lewylegemer og genetikk.