Anne S. Landheim

Landheim

Professor, (forskningsleder, dr. philos) og jobber ved nasjonalt Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (N-ROP) ved Sykehuset Innlandet, og er professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Innlandet. Hennes forskningsfelt er innenfor epidemiologi og helsetjenesteforskning/innovasjon. Hun har vært sentral når det gjelder forskning på samhandlingsmodellene ACT (Assertive Community Treatment) og FACT(Flexible Assertive Community Treatment).