ANN KRISTIN SKRINDO KNUDSEN


Ann Kristin Knudsen er direktør for Avdeling for sykdomsbyrde på Folkehelseinstituttet (FHI). Hun er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen, og har en doktorgrad i psykiatrisk epidemiologi og sykefraværsforskning fra 2011. Hun har jobbet som forsker ved FHI siden 2014, og har blant annet skrevet flere FHI-rapporter om psykisk helse i Norge, samt vært med å lede en diagnosebasert undersøkelse av psykiske lidelser i Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT). Hun er også med i forskningsgruppen som undersøker helsetjenestebruk for psykiske helseproblemer under pandemien med bruk av data fra Beredskapsregisteret. Siden 2014 har hun vært medlem av det internasjonale sykdomsbyrdeprosjektet, og har tett samarbeid med internasjonale og nordiske forskere på sykdomsbyrde, med særlig fokus på å kartlegge sykdomsbyrden fra psykiske lidelser og ruslidelser. Hun er videre medlem av WHO World Mental Health Survey Consortium, og skal fra høsten 2022 delta i en WHO-basert arbeidsgruppe som skal kartlegge tilgang og forbedring av data på psykisk helse i Europa.