Anders Lund

lund

Professor ved UiB og overlege i psykiatri. Spesialinteresse er stemningslidelser.

Klinisk arbeid er nå på en spesialpoliklinikk for stemningslidelser, som utreder og behandler pasienter henvist fra spesialisthelsetjenesten med kompliserte stemningslidelser. Forskning har vært fokusert på kognitive funksjoner ved depresjoner og schizofreni. De senere årene har han vært med å lede en forskningsgruppe der samsykelighet mellom somatisk og psykisk sykdom undersøkes ved hjelp av reseptregisteret, og andre registerdata med en god del publikasjoner.