Torgeir Gilje Lid

Torgeir Gilje Lid, spesialist i allmennmedisin, phd.

Forskningsleder i Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR) og førsteamanuensis 2 ved Helsevitenskapelig fakultet, Universitetet i Stavanger.

Fastlege i 25 år, lang erfaring som bydelsoverlege og klinisk erfaring fra TSB og psykiatri.
Lid forsker primært på alkoholrelaterte helseproblemer i somatiske sykehusavdelinger og på somatisk helse og levevaner hos pasienter i TSB.

Leder for Norsk forening for allmennmedisins referansegruppe i rus- og avhengighetsmedisin.