Tom Borza

 

 

 Spesialist i psykiatri og jobber 50% som overlege ved Alderspsykiatrisk avdeling ved Sanderud, Sykehuset Innlandet HF. Borza har videre en PhD om depresjon hos eldre fra 2017 og er for tiden 50 % post-doc stipendiat ved Forskningsavdelingen til Sykehuset Innlandet og er tilknyttet Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom.