Svein Martin Luth

Foto Svein Martin Luth IMG_4993

Spesialist i psykiatri og avdelingsoverlege, MHA, DPS Gjøvik, Sykehuset Innlandet. Han har mangeårig erfaring med ECT fra klinikken, og skrev i 2010 en Masteroppgave som påpekte et behov om Nasjonale retningslinjer for ECT.  Han var også deltaker i arbeidsgruppen som ble opprettet i forbindelse utarbeidelsen av Nasjonal faglig retningslinje om bruk av elektrokonvulsiv behandling -ECT. Retningslinjen ble publisert i juni 2017.