Suraj B. Thapa, Overlege og Førsteamanuensis

 

SurajLeder- Utvalg  for transkulturellpsykiatri, Npf. Overlege ved Søndre Oslo DPS, OUS Mortensrud.  Førsteamanuensis, Institutt for klinisk medisin, UiO. Er opptatt av global mental helse, transkulturell psykiatri og traumer. Forsket på traumelidelser og psykisk helse hos innvandrere og flyktninger.