Stein Opjordsmoen Ilner, Professor em. Dr. med.

stopilSpesialist i nevrologi og psykiatri. Han har omfattende klinisk erfaring fra forskjellige deler av psykiatrien, særlig fra akutt- og intermediærpsykiatrien på Oslo universitetssykehus. I tillegg har han bred forskererfaring, spesielt fra områder knyttet til behandling og prognose ved psykotiske lidelser. Han tok medisinsk doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 1990 på en lang tids oppfølging av førstegangs innlagte pasienter med psykotiske lidelser dominert av vrangforestillinger. Senere har han bidratt i mange andre psykopatologiske prosjekter og i forskning knyttet til tidlig oppdagelse og intervensjon ved psykose. Han er nå professor emeritus ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og gjesteprofessor ved Regionalt nettverk klinisk psykoseforskning, Psykiatrisk divisjon, Stavanger universitetssykehus.