JONE SCHANCHE OLSEN

er 65 år, psykiater og leder av Transkulturelt senter ved Stavanger Universitetssjukehus. Arbeidet med flyktninger og asylsøkere og transkulturell psykiatri i forskjellige sammenhenger siden 1989, både i Stavanger, Kambodsja, Zimbabwe og ved rehabiliterings- og forskningssenteret for torturofre i København