ROY EDGAR OLSEN

Overlege, spesialist i psykiatri. Utdannet ved Universitetet i Bergen. Arbeider som overlege ved Avdeling Spesialisert Psykosebehandling ved Psykiatrisk klinikk i Bergen.