Per Bergsholm

Bergsholm

Født i 1945, har medisinsk embetseksamen fra UiO (1971), er spesialist i nevrologi (1980) og psykiatri (1987), og har medisinsk doktorgrad fra UiB (1995) på ECT. Han var overlege i psykiatri ved HUS 1986-1989, Førde sentralsjukehus 1990-2011, Akuttpsykiatrisk avdeling Ullevål OUS 2012-2015, og har som pensjonist vært overlegevikar i full stilling ved Førde sentralsjukehus fra 2016. Han var 1.amanuensis i bistilling ved UiB 2001-2011. Hans hovedinteresseområde er behandling av affektive lidelser, spesielt alvorlige og resistente affektive lidelser, inkl. ECT. Han har publisert et 40-talls vitenskapelige artikler på dette feltet.