Ole A. Andreassen, Professor Dr. med.

Professor dr.med Ole A. Andreassen arbeider ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo, hvor han leder NORMENT, Senter for fremragende forskning. Han er spesialist i psykiatri og jobber poliklinisk med utredning og behandling av bipolar lidelse. Andreassens driver aktivt klinisk translasjonsforskning i alvorlige psykiatriske lidelser, spesielt studier av årsaksfaktorer (genetikk, miljø), og hvordan disse sammen med kliniske kjennetegn kan brukes til utvikling av presisjonsmedisin i psykiatrifeltet.