Morten S. Selle

Mangeårig leder av Spesialitetskomiteen i psykiatri. Godkjent psykoterapiveileder i psykodynamisk psykoterapi. Avdelingsoverlege ved Psykiatrisk klinikk, Lovisenberg diakonale sykehus.