MIRIAM KRISTINE SANDVIK


Miriam Kristine Sandvik, spesialist i psykiatri, PhD. Spesialrådgiver rus og psykiatri, Seksjon for spesialisthelsetjeneste, kvalitet og pasientsikkerhet, Legeforeningen.