Marit Indredavik

Er lege (Universitetet i Oslo 1976), spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, med doktorgrad ved NTNU (2005). Hun har i en årrekke arbeidet som overlege ved Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olavs hospital, og som professor ved NTNU. Interesseområder er langtidsoppfølging av psykisk helse hos barn, unge, voksne, blant annet hos de som er født for tidlig og/eller med lav fødselsvekt. Hun arbeider nå som professor og partnerleder for NTNU i «Research on European Children and Adults born Preterm – RECAP Preterm», finansiert av European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement 733280).