MARIANNE JAKOBSEN


Marianne Jakobsen er spesialist i voksenpsykiatri. Hun har arbeidet som forsker ved NKVTS i 14 år, og har doktorgrad fra et prosjekt om unge asylsøkeres psykiske helse. Hennes kliniske interesser har sentrert seg om traumefokusert psykoterapi, og hun har vært internasjonalt godkjent veileder i EMDR siden 1998. Har i mange år vært engasjert i opplæring og veiledning i denne metoden. For tiden er hun privatpraktiserende psykiater i Oslo.