Mari Nerhus, MD, PhD student

marnerJobber nå klinisk som Lege i Spesialisering ved AHUS. Før dette var jeg stipendiat ved NORMENT (TOP- prosjektet) ved Institutt for klinisk medisin UIO og Klinikk for psykisk helse og avhengighet Ullevål OUS. Som stipendiat har jeg vært involvert i utredning og diagnostisering av pasienter i tidlige sykdomsfaser av alvorlige psykisk lidelser, i tillegg til at jeg har skrevet egne og bidratt til andres vitenskapelige artikler. Jeg leverte doktorgradsavhandlingen min sommeren 2016. Avhandligen handler om hvordan faktorer som migrasjonsbakgrunn og vitamin D mangel henger sammen med viktige kliniske og kognitive faktorer ved psykoselidelser.  Jeg synes både klinikk og forskning er veldig spennende, og særlig er jeg interessert i lidelser innen psykosespektrum.