LIVE SANDERUD


Seksjonsoverlege ved sikkerhetspsykiatrisk seksjon og Fact-sikkerhet, Blakstad, Vestre Viken.
Rettspsykiater
Medlem av utvalg for rettspsykiatri i norsk psykiatrisk forening.