Leif Oltedal

ottedal

Nevroradiolog ved Haukeland universitetssjukehus og Postdoktor ved Klinisk institutt 1 UiB. Han er leder for The Global ECT-MRI Research Collaboration (GEMRIC).  Dette er et internasjonalt samarbeid  med  sentre i Norge, Sverige og Danmark, andre steder i Europa og USA hvor data fra andre lignende prosjekt blir samlet inn og analysert med samme metoder som brukes i ECT-MRI.