KRISTINE HEITMANN

Kristine interesserer seg spesielt for legemiddelbruk hos gravide og ammende. Kristine har jobbet i RELIS Vest siden 2016 og er MScPharm fra Universitetet i Bergen i 2009. I 2016 disputerte hun ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Treatment of nausea and vomiting during pregnancy – with special focus on attitudes to and use of pharmacological treatment. Hun overtok som leder for RELIS Vest i 2023.