Kristin Jørstad Fredriksen

Kristin Jørstad Fredriksen er avdelingsoverlege ved Avdeling Sikkerhet, Klinikk psykisk helsevern voksne, Stavanger Universitetssykehus. Hun forsker på depressiv psykose og selvmordsrisiko, og disputerte for doktorgrad september-22. Hun er videre medlem i kollegastøtteordning ved Klinikk Psykisk helsevern når alvorlige hendelser inntrer.