KJERSTI GULDBRANDSEN


 Kjersti Gulbrandsen Leder avdeling for kjønnsidentitetsutredning av voksne (AKV) som inngår i den nasjonale behandlingstjenesten for kjønnsinkongruens ved OUS HF, Rikshospitalet. Gulbrandsen er klinisk spesialist i sykepleie (MSc) og har over 20 års klinisk erfaring fra arbeid med pasientgruppen. Ansatt ved den nasjonale tjenesten siden 2007, ledet AKV siden 2017.