Katharina T.E. Morken, Stipendiat og Psykologspesialist

Mentaliseringsbasert terapi med pasienter som har personlighetsforstyrrelse med komorbid ruslidelse.