Jorunn O. A. Torgauten

Psykiater og seksjonsoverlege ved Alderspsykiatrisk avdeling Haukeland Universitetssjukehus