Jørgen G. Bramness, Seniorforsker

jorgbrSeniorforsker, dr.med.  jobber ved nasjonalt Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (N-ROP) ved Sykehuset Innlandet og er tidligere professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo og leder for senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF). Han har forsket inne immunologi, rus og avhengighet, farmakologi, psykiatri og epidemiologi i 30 år.