Jan Olav Johannessen

Jan Olav Johannessen er psykiater, dr.philos, og arbeider som forskningssjef psykisk helse i Stavanger universitetssjukehus og som professor i psykiatri ved Universitetet i Stavanger Helsevitenskaplig fakultet.

Han har tidligere arbeidet som sjeflege samme sted. Han er en av initiativtakerne til TIPS-prosjektet. Tidligere leder av Norsk psykiatrisk forening, og p t leder av The international society for the psychosocial approaches to psychosis (ISPS).

Utdannet psykoanalytisk orienter psykoterapi ved Institutt for psykoterapi, og har særlig arbeidet klinisk med unge med første-episode psykose/psykosenære tilstander. Veileder i psykosepsykoterapi i SEPREP, hvor han også er styremedlem.

Har ledet arbeidet med nasjonale retningslinjer for psykose, og Pakkeforløp for psykose.