JAN ANKER JAHNSEN

Jan Anker interesserer seg spesielt for farmakologi, med alt fra interaksjoner og virkningsmekanismer til rasjonell farmakoterapi. I tillegg til stillingen ved RELIS Vest, har han en bistilling som førsteamanuensis ved Senter for Farmasi, Universitetet i Bergen, med ansvar for kurs i farmakoterapi.
 
Jan Anker har jobbet i RELIS Vest siden 2011. Han er cand. pharm. fra School of Pharmaceutical Sciences ved København Universitet i 2005, hvor han utførte masteroppgaven ved Brown University og Indiana University i USA. I 2015 disputerte han ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Predicted signal peptides, and the role of the N-terminal tail, at the monoamine G-protein coupled receptors 5-HT2c and α2c.  Han har også arbeidserfaring fra apotek.