INGRID TORP JOHANSEN

Utdannet lege ved Universitetet i Pècs, Ungarn. Jobber som stipendiat ved Universitetet i Oslo