Ingrid Dieset

Ingrid Dieset er psykiater og forsker på Akuttpsykiatrisk avdeling, Oslo Universitetssykehus. Hun jobber til daglig som overlege på mottaksposten