Håvard Bentsen

Overlege ved Psykiatrisk klinikk, Haukeland Universitetssjukehus fra april 2017. Overlege ved Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus 2004-2017. Distrikts-/kommunelege 1983-1988. Spesialist i psykiatri og klinisk farmakologi, dr.med. 1998 (pårørendes expressed emotion, schizofreni). Postdoktoralt ledet et randomisert placebo-kontrollert behandlingsforsøk med en omega-3 fettsyre (EPA) og/eller vitaminene E+C ved akutt schizofreni. Har veiledet PhD-kandidat i oppfølging av pasientene i stabil fase etter fem år. Foredrag og publikasjoner særlig om schizofreni, expressed emotion, flerumettede fettsyrer og redoksregulatorer, kostfaktorer og psykisk helse. Medlem av Utvalg for biologisk psykiatri, NPF.