HANNE KLÆBOE GREGER


Hanne er barne- og ungdomspsykiater, og jobber som overlege og forskningsrådgiver ved BUP Enhet for fagutvikling ved St.Olavs Hospital og som førsteamanuensis ved Institutt for psykisk helse ved NTNU.
Hun er prosjektleder for VINGO – voksne med institusjonserfaring – gode overganger. Dette er en oppfølgingsstudie av personer som bodde i barnevernsinstitusjoner for ca 10 år siden, og har fokus bl.a. på psykisk helse, tjenestebruk og tjenesteerfaringer.