Hanne Cecilie Braarud

Forsker UiB /dr psychol Hanne Cecilie Braarud har lang erfaring i studier av samspill mellom mor og barn og hadde sitt doktorgradsarbeid i 2007 på emnet «Infant Regulation of Distress: a longitudinal study of transactions between mothers and infants». Hun har i sin forskning arbeidet med normal utvikling hos sped- og småbarn,tilknytningsteori samt sped- og småbarns psykiske helse. Hun har foretatt eksperimentelle samspillsstudier mellom spedbarn og omsorgsgiver.