Gunhild Dalen, Lege i spesialisering

Sykehuset Østfold, Divisjon for psykisk helsevern.
Veileder i akuttpsykiatri app.