GABRIELA HJELL

Gabriela Hjell er lege og PhD-kandidat. Under et samarbeid mellom Sykehuset Østfold og NORMENT ved Universitet i Oslo forsker hun på symptomer ved alvorlige psykiske lidelser, særlig agitasjon og sammenhenger med immunsystemet eller kardiovaskulær helse.