Fredrik A. Walby, Forsker, Psykologspesialist

Er spesialist i klinisk voksenpsykologi og forsker ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) hvor han er prosjektleder for Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Han har over 10 års erfaring som sjefpsykolog på akuttavdelingen på Vinderen samt fra Psykiatrisk legevakt. Fredrik har vært sentral i utarbeidelsen av Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern, har publisert en rekke suicidologiske forskningsarbeider, og er primært opptatt av selvmord under og etter behandling for psykiske lidelser.