ESPEN ANKER


Lege 1992, spesialist i psykiatri 2002, privatpraktiserende spesialist i 20år, Doktor Philos august 2024: Voksne med ADHD i en privatpraksis.