Eirik Kjelby

 

Er spesialist i psykiatri og overlege Avd. for alderspsykiatri, Divisjon psykisk helsevern, Haukeland Universitetssjukehus

PhD-stipendiat Bergen Psychosis Research Group (BPRG)