Edvard Hauff, Overlege, Professor, Dr. med.

edvhauForskning særlig innenfor traumatisk stress, tvungen migrasjon, psykisk helse hos innvandrere, global mental helse. Engasjert i utdanning av spesialister i psykiatri i lav- og mellominntektsland, universitetsrepresentant i Spesialitetskomiteen i psykiatri i DNLF, representerer DNLF i den europeiske spesialitetskomiteen i psykiatri (UEMS). Praktiserende psykoterapeut.