Dag Kristen Solberg, Spesialist i psykiatri og klinisk farmakologi

dakrsoHan er psykiater i forsvaret. Han forsker også på sammenhengen mellom omsetning av lipider og antioksidanter og symptomer hos schizofrenipasienter. Han arbeidet tidligere ved psykofarmakologisk poliklinikk ved Diakonhjemmet Sykehus.