Cecillie Sarheim

Utdannet psykolog i 2010 og har vært spesialist i klinisk nevropsykologi siden 2016.

Fra 2013 arbeidet ved alderspsykiatrisk poliklinikk og døgnpost ved St.Olavs hospital. Tidligere arbeidet ved habiliteringstjenesten for voksne Sykehuset Levanger,  avdeling for ervervet hjerneskade St.Olav og BUP nevroteam St.Olav.