Benjamin Hummelen, Overlege, seniorforsker, PhD

benhumAvdeling for forskning og utvikling, Klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS.