Astrid Liv Mina Bergem

 

 

 

Dr. med, seniorforsker, spesialist i psykiatri  ved alderspsykiatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus HF. Medlem av Utvalg for alderspsykiatri, Norsk psykiatrisk forening i perioden 1995-2019, hvorav leder av utvalget i 2 perioder og nestleder i 2013-2019. Medlem av utdanningsutvalget ved psykiatrisk divisjon, Ahus siden 2012 og medlem av styringsgruppen for Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimer’s sykdom siden 2015. Medlem av sakkyndigkomiteen i DNLF for bedømmelse av spesialister med kandidatur til tittelen: Alders- og sykehjemsmedisin som kompetanseområde i perioden 2012-2018. Doktorgrad i 1999 med tittel «A twin study of senile dementia», som påviste høy arvelighetsfaktor ved  Alzheimers sykdom. Forskningsleder for SAMSA, et multisenter forskningsprosjekt med vekt på personalets samhandling mellom sykehjem og spesialisthelsetjenesten i alderspsykiatri, hvor formålet er økt kompetanseheving hos personalet til pasientenes beste. Kursleder for klinisk emnekurs for sykehjemsleger, med læringsmål etter SAMSA-modellen.