Asbjørn Dyrendal

Asbjørn Dyrendal er professor i religionsvitenskap ved NTNU. Han er spesialist på nye religiøse bevegelser og konspirasjonskultur. Han sitter i styringsgruppen og formidlingsutvalget til det tverrfaglige COST-prosjektet «Comparative Analysis of Conspiracy Theories» som avsluttes i disse dager med lanseringen av Routledge Handbook of Conspiracy Theories. Blant hans siste utgivelser er Brill Handbook of Conspiracy Theory and Contemporary Religion (Brill 2019) og Hva er konspirasjonsteorier (Universitetsforlaget 2019).