Arne Vaaler, Overlege, Professor

VaalerPsykiater og professor ved institutt for psykiatri NTNU. Han jobber også som overlege ved akuttpsykiatrisk avdeling ved St. Olavs hospital, Østmarka.